Trabzon Barosu, Başkanı Av.Mehmet Şentürk imzasıyla bir açıklama yaparak şike davası ve sürece yönelik değerlendirmelerde bulundu.
Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

Türk Futbolunda yaşanan bouncy castle olağan dışı gelişmeler nedeniyle Trabzon Barosu olarak henüz daha şike konusundaki soruşturma ortaya çıkmadan önce 07.06.2011 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu’na şikayet başvurusunda bulunulmuştur.

İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen şike soruşturması açığa çıktığı günden itibaren süreci hukuka uygun bir şekilde yönetmekle görevli kuruluşlar tarafından sergilenen hukuk dışı davranışlar nedeniyle 19.03.2012 tarihinde bir basın açıklaması yaparak ve Türkiye Futbol Federasyonu’na ikinci bir yazı yazarak hukuk dışı uygulamalara son verilmesini, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 76. Maddesinin verdiği yetkiye dayanarak süreci bizzat takip edeceğimizi, disiplin soruşturmasında savsaklamaya gidilmesi, hukuk kurallarının gerektiği gibi uygulanmaması ve benzeri şüphe uyandıran durumların varlığı halinde yetkili ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı bildirmiştik.

Aynı açıklamamızda Tahkim Kurulu’na yapılan atamaların tarafsızlık ilkesini zedelediğine de dikkat çekmiştik.

Son günlerde yaygın basında yer alan haberlere göre TFF Etik Kurulu’nun raporunu hazırladığı, Etik Kurulu’nun şikenin sahaya yansımadığı kanaatine vardığı, kulüplerin PFDK’ ya sevkine gerek olmadığı yönünde görüş belirteceği haberleri yer almaktadır.

Bu haberler üzerine Baromuzca kamuoyunun bilinçlendirilmesi ve ilgilerinin dikkatinin tekrar çekilmesi amacıyla bir açıklama yapılması ihtiyacı hissedilmiştir.

TFF Etik Kurulu’nun ülkemizin saygın hukukçularından oluştuğuna inancımız tamdır. Kurul Başkanı Prof.Dr. Oğuz Atalay’ın ‘Tarafımızdan yapılmayan açıklamalara, spor kamuoyunu yanıltmaya ve hukuki süreci etkilemeye dönük ifadelere itibar edilmesin’ şeklindeki beyanatını da olumlu karşılıyoruz.

TFF Etik Kurulu hukukçulardan oluşmakla birlikte kurul olarak Disiplin Yargılaması yapmaya yetkisi yoktur. Hazırlayacakları rapor da mütalaa niteliğinde olup; TFF Yönetim Kurulu’na tavsiye amacını taşımaktadır.

İstanbul 16.Ağır Ceza Mahkemesi’nce, tutuklamayı gerektirecek ve tutukluluğun devamına karar verilecek derecede kuvvetli delillerin varlığının kabul edildiği, yine etik kurulun hazırlamış olduğu ilk rapor sonrasında varmış olduğu kanaatin kamuoyunca bilindiği, TFF Etik Kurulu kararlarının daha ortaya çıkmadan yönlendirilmeye çalışıldığı bir ortamda, Etik Kurulu tarafından sunulacak rapor sonrasında TFF Yönetim Kurulu tarafından kulüplerin Disiplin Kurulu’na sevk edilmemesine dair bir kararın çok büyük tartışmalara yol açacağı aşikardır. Bu nedenle konuya ilişkin delillerin takdirinin disiplin yargılamasını yapacak olan PFDK tarafından yapılması gerektiği kanaatini taşıyoruz.

Ayrıca gerek 6222 sayılı yasada gerekse Futbol Disiplin Talimatı’nda ‘şikenin sahaya yansıması’ gibi bir ayrımın olmadığını, UEFA ve FİFA kurallarının gayet açık olduğunu ilgililere tekrar hatırlatırız. Saygılarımızla

Avukat Mehmet ŞENTÜRK

TRABZON BAROSU BAŞKANI”

YAZIYI PAYLAŞ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>