Trabzonsporlular 1 Mayıs’ta neden yürüyecekler!

Çünkü;

Emeğin en yüce değer olduğunu biliyorlar. inflatable water slide Ekmeklerini alın teri dökerek kazanan işçilere, emekçilere omuz vermeyi onurlu bir görev sayıyorlar.

Futbol da bir emek kültürüdür ve emeğe saygı duyarak, yeşil sahalara alın teri dökülerek oynandığında futboldur.Emeklerin çalındığı günümüzde futbolun emeğine sahip çıkıyorlar.

Çünkü;

Onlar da bu topraklarda yaşayan işçiler, emekçilerdir. Onlar da kötü iş koşullarında çalışmak zorunda kalmakta ve emekleri çalınmaktadır ya da birçoğu emekçi anne-babaların çocuğudur.

Taraftarlarımız ezilen emekçilerin safındadır ve 1 Mayıs’larda seslerini duyurmak, haklarına sahip çıkmak cesaret isteyen bir tavırdır. Ve onlar o cesarete sahiptirler.

Çünkü;

1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’dür. Dayanışma kültürüne sahip Anadolu’nun evlatları olarak onbinlerle beraber o birliğin bir parçası olmaktan gurur duyuyorlar.

Futbolun birliği, beraberliği, kardeşliği arttırması gereken bir spor dalı olması gerektiğine inanıyorlar. Futbol takım oyunu olduğu kadar futbolcusu taraftarıyla bir bütündür. Parçalara ayrılıp kolay lokma olmamak, yutulup, yok edilmemek için bütünün bir parçası olacaklar.

Çünkü;

Onlar adalete inanıyorlar ve ısrarla adalet istiyorlar. Milyonların adalet isteğinin kürsüleri haline dönüşen 1 Mayıs alanlarında, adalet isteyecekler.

Futbolun haksızlıklar ve adaletsizlikler üzerinde yükseldiği günümüzde adaletli, temiz ve dürüst futbol istemek, futbol ahlakını taşımak en çok onlara düşüyor. Taşıyorlar, taşıyacaklar.

Çünkü;

1 Mayıs her türlü baskıya, zulme, haksızlığa karşı çıkanların buluştuğu gündür. Hegomanyayı, güçlülerin iktidarını kabul etmedikleri, statükoyu devirenlerden oldukları için alanda yerlerini alacaklar.

“Trabzonspor’u tutmak sadece o yörenin çocuğu olmakla açıklanabilecek milliyetçi bir davranış değildir. Benim için Trabzonspor, en güçlülere karşı koyan ve herkesi yenen hayali kahramandı. Öyle bir kahramandı ki statükoyu bile devirmişti” diyen Kazım Koyuncu gibi başları dik yürüyecekler 1 Mayıs alanında.

Çünkü;

1 Mayıs alanları ayrımcılığa karşı tüm renkleri içinde barındırır. Dil, din, ırk, milliyet ayrımı yapmayan, düşünce ve inanç özgürlüğüne saygı duyan herkesi emeğin çatısı altında birleştirir.

Irkçılık bir insanlık suçudur. Onlar, o gün orda, ırkçılığa karşı çıktıkları için, Zokora için, onun gibi ayakta kalacaklar, kirlenmiş vicdanları sahiplerinin suratına çarpacaklar.

Çünkü;

Duyarlı her insan gibi, İnsanların yaşam alanlarının ellerinden alınmasına, topraklarının satılmasına, havanın, suyun, doğanın kirletilmesine, insanların zehirlenmesine karşı çıkıyorlar.

Hes’lerle doğanın, yaşamın yok edilmesini, nükleerlerle yeni Çernobillerin yaşanmasını istemiyorlar.

Çünkü;

Emekçinin emeğini sömüren kapitalist sistemin, değerlerimizi alınıp-satılan bir metaya dönüştürmesine karşı bizi var eden değerlerimize, kültürümüze sahip çıkmak görevini taşıyorlar.

Zenginlerin, şikecilerin futbol anlayışının uzağında oldukları, endüstriyel futbola karşı durdukları için yürüyecekler.

Kendilerinden çalınanlar için, uğradıkları haksızlıklar için yürüyecekler.

Üreten, yaratan, dünyayı var eden emekçilerin yanı başında, adalet isteyen onbinlerle beraber, insanca yaşam için mücadele verenlerin sesleriyle birleşecek sesleri.

Onurlarına, ahlaklarına, yarınlarına sahip çıkmak için, umutları her dem taze olduğu için yürüyecekler.

“Emek veren bir takım olarak, paraya karşı yetenek ve emeğin savaşını verdik. Tarih bunları yazacak.” (Şenol Güneş)

“Paraya Karşı, Emeğin Savaşı” pankartının arkasında yürüyecek Trabzonsporlular.

Haramilerin saltanatını yıkmak için yürüyecekler.

Bu onurlu mücadeleye ses vermek, omuz vermek emekten, adaletten, ahlaktan yana olan herkesin boynunun borcu olsun!

TrabzonSport-Joganita 1 Mayıs ortak bildirisi..

YAZIYI PAYLAŞ

2 Comments for this entry

 • erlenmeyer says:

  Behey! kaburgalarında ateş bir yürek yerine
  idare lambası yanan federasyon!
  Behey armut satar gibi
  vicdanını okkayla satan etik kurul!
  Ettiğin kar
  kalmayacak yanına!
  yalakalık yapsan da fenere,
  feneri şikeden,ırkçılıktan kurtarsan da;
  yine ateşimiz seni
  yağlı saçlarından tutuşturarak
  bir türbe mumu gibi damla damla eritecek!
  Çek elini futbolun yakasından
  çek!
  Çekiniz!

 • oflumulkiyeli says:

  Yüreğine sağlık Sport. 1 Mayıs’ta Taksim’deyiz.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>